Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 03 (ba) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Kế hoạch và đầu tư áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 69.798
    Online: 9