Về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trên địa bàn tỉnh và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 (có Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 kèm theo).

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 69.797
    Online: 9