• KẾ HOẠCH

  Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã Thạch Bình năm 2023
 • QUYẾT ĐỊNH

  Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại xã Thạch Bình
 • MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022

  Cán bộ, công chức UBND xã Thạch Bình phấn đấu thực:
 • CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  “CÔNG KHAI, MINH BẠCH-CÔNG TÂM, CHÍNH XÁC- ĐÚNG PHÁP LUẬT, ĐÚNG HẸN”
 • QUYẾT ĐỊNH

  V/v ban hành sửa đổi, bổ sung tài liệu Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • QUYẾT ĐỊNH

  Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại xã Thạch Bình
 • MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020

  Cán bộ công chức UBND xã Thạch Bình phấn đấu thực hiện nâng cao chất lượng cải cách hành chính, không ngừng thỏa mãn sự hài...
 • BẢN CÔNG BỐ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH BÌNH

  Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân xã Thạch Bình phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và phù...
Tìm trong mục
 Thông báo mới

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 138.160
Online: 7