• QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BCĐ ISO

  Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại xã Thạch Bình
 • MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 2023

  V/v ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2023” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
 • KẾ HOẠCH

  Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã Thạch Bình năm 2023
 • QUYẾT ĐỊNH

  Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại xã Thạch Bình
 • MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022

  Cán bộ, công chức UBND xã Thạch Bình phấn đấu thực:
 • CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  “CÔNG KHAI, MINH BẠCH-CÔNG TÂM, CHÍNH XÁC- ĐÚNG PHÁP LUẬT, ĐÚNG HẸN”
 • QUYẾT ĐỊNH

  V/v ban hành sửa đổi, bổ sung tài liệu Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • QUYẾT ĐỊNH

  Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại xã Thạch Bình
 • QUYẾT ĐỊNH

  Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại xã Thạch Bình
 • MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020

  Cán bộ công chức UBND xã Thạch Bình phấn đấu thực hiện nâng cao chất lượng cải cách hành chính, không ngừng thỏa mãn sự hài...
Tìm trong mục
 Thông báo mới

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 168.236
Online: 5