Vị trí địa lý, diện tích tự nhiên

Tổng diện tích tự nhiên của xã Thạch Bình là 371 ha. Phía Bắc giáp xã Tượng Sơn, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, phía Đông giáp xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, phía Nam giáp xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, phía Tây giáp phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh

Dân cư

Dân số đến năm 2017 là  2.602 nhân khẩu, đến năm 2022 có 793 hộ, 2958 nhân khẩu được chia thành 6 thôn.

Tôn giáo: Có 5 hộ tôn giáo sống tại khu vực thôn Xóm Mới và Bình Lý

Hành chính

Xã có 6 xóm gồm: Xóm Tây Bắc (Bình Tây và Bình Bắc gộp lại), Đông Nam (Bình Đông và Bình Nam gộp lại), Bình Lý, Bình Yên, Bình Minh và Xóm Mới.

 Xã Thạch Bình - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh được tách từ xã Thăng Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh từ năm 1953. Đến tháng 01 năm 2004, xã Thạch Bình được chuyển từ huyện Thạch Hà sáp nhập vào Thị xã Hà Tĩnh.

   Trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, nhân dân xã Thạch Bình đã cùng với nhân dân cả nước anh dũng hy sinh sức người, sức của tham gia các phong trào chống giặc cứu nước. Với những thành tích trong 2 cuộc kháng chiến, xã Thạch Bình đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang vào năm 1998.

Năm 2015 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, năm 2016 xã đạt chuẩn Văn hóa về NTM, năm 2017 TT hành chính xã được công nhận cơ quản đạt chuẩn Văn hóa; năm 2022 được công nhận xã NTM nâng cao,.Trên địa bàn có 5 Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh (Mộ và đền thờ Nguyễn Đình Quyền, nhà thờ Nguyễn Cao Đôn, Nhà thờ Đặng Văn Kiều. nhà thờ Trần Hữu Dần va nhà thờ Trần Danh Hùng).

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 176.913
Online: 7