UBND XÃ THẠCH BÌNH

THÔN MỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự do-Hạnh phúc

 

DỰ TOÁN

XÂY DỰNG MỘT SỐ HẠNG MỤC THEO HƯỚNG VMĐT TẠI THÔN MỚI

 

 
 

 

 

 

Kính gửi: UBND xã Thạch Bình.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Nghị quyết HĐND, kế hoạch của UBND xã Thạch Bình về việc xây dựng thôn Mới theo hướng VMĐT;

Sau khi Chi bộ thôn Mới họp bàn thống nhất và đưa ra nghị quyết; Nay để thực hiện tốt một số hạng mục theo chỉ đạo của chi bộ nhằm đưa thôn Mới phát triển theo hướng VMĐT; Thôn mới xây dựng phương án cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Giá treo cờ

70 bộ

160.000

11.200.000

 

2

Bồn chứa nước I nốc

01 cái/1000 lít

2.500.000/c

2.500.000

 

3

Chậu rửa chân

01 cái

300.000

300.000

 

4

Tiểu nam

01 cái

150.000

200.000

 

5

Xổm tiểu nữ

01 cái

150.000

200.000

 

6

Vòi chậu

01 cái

100.000

100.000

 

7

Ấn xả nước

02 cái

300.000

600.000

 

8

Phụ kiện

 

 

700.000

 

9

Công lắp đặt

 

 

300.000

 

10

Phi 90

01 cây

300.000

300.000

 

11

Phi 34

5 cây

 

250.000

 

12

Bệ phốt

 

 

2.500.000

 

13

Gạch ốp lát

20 m2

 

2.000.000

 

14

Công làm ốp lát

 

 

3.000.000

 

15

Cát xây trát

1 m3

 

250.000

 

16

Xi măng

3 tạ

 

450.000

 

10

Tổng

 

 

24.850.000

 

Trên đây là phương án dự toán xây dựng thôn Mới phát triển theo hướng VMĐT của thôn Mới; Trình UBND xem xét phê duyệt.

Duyệt phương án

TM. THÔN MỚI

TRƯỞNG THÔN

 

 

 

 

Trần Hữu Tiếp

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 174.860
    Online: 12