Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới.

Để góp phần vào việc xây dựng Nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, Đoàn thanh niên luôn xác định được vai trò và nhiệm vụ của mình.

Sáng nay, ngày 27/9/202 Chi đoàn thôn Tây bắc ra quân dọn vệ sinh, cắt tỉa hàng rào xanh tại tuyến ngõ vào Hội quán và tuyến đường mẫu của thôn.

 Mặc dầu, thời tiết nắng nóng, một số đồng chí đoàn viên bận công việc đột xuất, không tham gia được, nhưng xác định định vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dưng Nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, chỉ trong một buổi sáng Đoàn thanh niên xã Thạch Bình đã cắt tỉa và dọn vệ sinh trên cả hai tuyến với chiều dài gần 500m;

Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức cần thiết để tạo nên môi trường, cảnh quan trên các tuyến đường của các thôn trên địa bàn toàn xã, được sự chỉ đạo của BCĐ xây dựng NTM, các đồng chí Đoàn vên thanh niên luôn ý thức được nhiệm vụ của mình để góp phàn xây dựng NTM.

Dự kiến trong thời gian tới Đoàn thanh niên sẽ tiếp tục có kế hoạch lao động trên một số tuyến đường và từ đó làm tốt công tác tuyên truyền vận động để các hộ dân ý thức được trong việc cắt tĩa cây cảnh, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã.

                                                                                                                                                            Văn Thạch

 

Tự sản xuất


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 69.807
    Online: 6