ĐẢNG ỦY

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Huy Nam

Bí thư Đảng ủy

02

Nguyễn Trường Giang

Phó Bí thư TT Đảng ủy

 

HĐND, UBND

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Huy Nam

Chủ tịch HĐND

02

Lê Quang Trường

Phó chủ tịch HĐND

03

Trần Đức Thiên

Chủ tịch UBND

04

Trần Huy Tiến

Phó chủ tịch UBND

05

Trần Quốc Quang

Ủy viên UBND

06

Trần Danh Lộc

Ủy viên UBND

07

Đặng Văn Minh

Văn phòng  thống kê

08

Nguyễn Thị Liễu

Văn phòng  thống kê

09

Nguyễn Hữu Nhị

Tư pháp hộ tịch

10

Nguyễn Hữu Lâm

VH-XH

11

Võ Văn Hải

Địa chính - Xây dựng

12

Điện Xuân Mỹ

Văn hóa – xã hội

13

Nguyễn Thị Tuyết

Địa chính-Xây dựng

14

Trần Thị Soa

Kế  toán ngân sách

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Lê Hữu Sơn

Chủ tịch

02

Nguyễn Huy Cảnh

Phó chủ tịch

 

 

HỘI NÔNG DÂN

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Trần Huy Bé

Chủ tịch

02

Trần Thị Mai Lan

Phó chủ tịch

 

HỘI PHỤ NỮ

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Hồ Thị Hiền

Chủ tịch

02

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Phó chủ tịch

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Hồ Văn Canh

Chủ tịch

02

Nguyễn Huy Bính

Phó chủ tịch

 

ĐOÀN THANH NIÊN

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Đặng Văn Thạch

Bí thư Đoàn Thanh niên

02

 

Phó bí thư Đoàn Thanh niên

 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Huy Cảnh

Chủ tịch

02

 Nguyễn Cao Trì

Phó chủ tịch

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 69.674
Online: 5